Kwaliteit Trajecten Organisatie Cursussen Groepen Kwaliteitvaardigheden

Kwaliteitsmanagement Noodzaak?Kwaliteit Trajecten Organisatie Cursussen Groepen Kwaliteitvaardigheden

Optimale Kwaliteitstrainingen

1.Inleiding


Als er èèn onderwerp de laatste jaren volop in de belangstelling is gekomen is het wel Kwaliteitsmanagement. Een prachtig onderwerp dat vaak voor verhitte discussies zorgt. Het heeft namelijk zeer sterk te maken met de persoonlijke beleving van het individu.

Als je stelt dat het gevoerde Kwaliteitsbeleid mede bepalend is voor het succes van een onderneming, barsten de sceptici vaak uit in een hoongelach. Een krachtige ondernemer of Raad van Commissarissen met een heldere visie op markt en marktontwikkelingen en daadkracht bij de uitvoering van de opgestelde plannen, dat is volgens deze sceptici bepalend. De rol van Kwaliteitsmanagement is hieraan geheel ondergeschikt en nimmer medebepalend voor het succes!2.Het nut van Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit, Trajecten, Organisatie, Cursussen, Groepen, Kwaliteitvaardigheden, kwaliteit, iso, cursus, organisatie cursus, interne, externe, trainers


Deze leuke discussie kan wreed worden verstoord door een klant of door een afnemer: hij eist een ISO:9001-2015 certificaat voor het Kwaliteitsmanagementsysteem aan de muur! Waarom die klant of afnemer dat nou wil en wij eigenlijk zelf liever (nog) niet, wordt al niet meer gevraagd; het certificaat is al een doel op zich geworden en met een aangewezen Kwaliteitsmanager, budget en eventueel een consultant is het project ISO-certificatie reeds van start gegaan.

Als de Klant had gevraagd: 'Toon mij het bestaansrecht van uw onderneming aan', had hij de aandacht van de Directie wel vastgehouden. Nu moet er een certificaat aan de muur en het geheel heeft een geheel andere dimensie gekregen.
De individuele perceptie van het woord 'Kwaliteit' is hier jammer genoeg debet aan. Het blijkt in de praktijk zeer bepalend te zijn en heeft voor velen een directe relatie met het (eind) product en niet met het gehele voortbrengingsproces van de onderneming??

Kwaliteitsmanagement kan gewoon worden gezien als het instrument voor de inrichting en het sturen van de onderneming. Het is maar hoe je ernaar kijkt!
Als je kiest voor een simpele benadering vallen alle puzzelstukjes vanzelf op de juiste plaats: Zie onderstaand plaatje:

Training Kwaliteitsmanagement

Het bestaansrecht van een onderneming ontleent zich primair aan het succesvol omzetten van de klantvraag (binnen de gekozen PMC) in een product of dienst voor de klant (zijnde een gebruiker of verbruiker). Aspecten zoals Veiligheid, Milieu en ARBO zijn randvoorwaarden waarbinnen het voortbrengingsproces moet worden uitgevoerd. Op zich zijn dit dus geen 'Business Drivers', want zij voegen geen directe waarde toe aan het product.

In een gekozen PMC moet rekening worden gehouden met algemene omgevingsfactoren die te maken kunnen hebben met de conjunctuur of met algemene maatschappelijke ontwikkelingen, welke eventueel direct of indirect van invloed kunnen worden via wet- en regelgeving.3.Kwaliteitsmanagement Noodzaak?

Kwaliteit Trajecten Organisatie Cursussen Groepen Kwaliteitvaardigheden Kwaliteit Organisatie cursussen. Haal het beste uit uw organisatie.


Als we nu vanuit dit zeer algemene perspectief nog eens naar het procesmodel van de ISO:9001-2015 norm kijken, zien we dat kwaliteitsmanagement wel degelijk een groot nut heeft voor elke onderneming en een hogere plaats op de agenda verdient dan het verplichte hoofdstuk 'Kwaliteit' in de verschillende overlegvergaderingen:

  • De Directie hoort de Klanten te kennen en middelen beschikbaar te stellen voor de inrichting van de organisatie en het proces;
  • Klanteisen (de Input) moet tijdens het uitvoeringsproces worden omgezet in een product dat de Klant tot volle tevredenheid stemt;
  • Meting, analyse en verbetering van de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering als geheel (o.a. op basis van de perceptie van de klanten over het product) zijn kernprocessen voor Kwaliteitsmanagement;
  • De Directie dient voor het gehele systeem continue verbetering na te streven, waarbij het gehele proces zich conform een door de Directie vast te stellen (bij de markt passende) dynamiek herhaalt.

Training Procesmodel ISO 9001:2015

4.Conclusie:

Haal het beste uit uw organisatie. Kwaliteit Trajecten Organisatie Cursussen Groepen Kwaliteitvaardigheden Kwaliteit Organisatie cursussen!


Met Kwaliteitsmanagement wordt de algehele bedrijfsvoering bedoeld en daarom heeft de toepassing hiervan NUT voor iedere onderneming.
Grijp de NOODZAAK van certificering dus aan en zet deze om in daadwerkelijk NUT voor de onderneming.

Als het bovenstaande voor u reeds van toepassing is, dan ligt er de volgende stap in het verschiet: Verhoog de afstand tot uw concurrenten door de weg in te slaan naar een excellente bedrijfsvoering.

Toepassing van het INK-model in uw bedrijfsvoering verdiept uw inzicht in de gehele materie en biedt uitdaging en kansen.