Hoge Kwaliteit Organisatie Cursussen Erkend Adviesbureau Groepen

Kwaliteit


Hoge Kwaliteit Organisatie Cursussen Erkend Adviesbureau Groepen Hoge Kwaliteit Organisatie Cursussen Erkend Adviesbureau Groepen . Hoge, Kwaliteit, Organisatie, Cursussen, Erkend, Adviesbureau, Groepen, ,

Het Algemene aan Trainingen

Als we over kwaliteit spreken dan heeft iedereen wel een bepaald begrip van dat woord. Het begrip Kwaliteit wordt zo vaak en in zoveel verschillende situaties gebruikt dat we mogen verwachten dat dit begrip voor iedereen ook hetzelfde betekent. In de praktijk blijkt dit erg tegen te vallen. Afhankelijk van de achtergrond en de situatie waarin men verkeert, blijkt het begrip kwaliteit telkens een andere betekenis te hebben.

Zonder al te diep erop in te gaan kunnen we zeggen dat een absolute definitie van kwaliteit niet bestaat. Wel zijn er bruikbare werkdefinities opgesteld. Hieronder volgen enkele van die definities.

Voorbeelden van kwaliteit


Hoge, Kwaliteit, Organisatie, Cursussen, Erkend, Adviesbureau, Groepen, ,

  • A Kwaliteit = Voldoen aan de verwachtingen van de klant
  • B Kwaliteit = Geschikt voor gebruik (Fitness for use)
  • C Kwaliteit = Geschiktheid voor het doel (Fitness for purpose)
  • D Kwaliteit = Voldoen aan de gestelde eisen

Het is van belang in te zien wat deze definitie 'kwaliteit' met zich meebrengt. Immers, iedere klant heeft andere verwachtingen en de verwachtingen van een klant veranderen in de loop van de tijd vandaar dat de kwaliteit in de praktijk steeds weer opnieuw uitgevonden moet worden. De twee belangrijke begrippen hierbij zijn: Verwachtingen en Klant. Om na te gaan of de producten/diensten ook echt voldoen aan de standaard verwachtingen dient er een controle uitgevoerd te worden. Deze (kwaliteit)controles worden ook wel verificaties genoemd. Deze verificaties kunnen uitgevoerd worden door organisaties zoals Erkend Adviesbureau, die u dan een keurmerk certificaat geeft, nadat ze hebben geverifieerd dat u organisatie aan de minimale kwaliteits eisen voldoet.

Meer weten over kwaliteit? ga naar UptodateKwaliteit.nl